Január elsejétől csak külön engedéllyel lehet felhajtani a bősi vízerőmű tározójának egy részéhez!

2019. január 1-átől módosul a bősi vízerőmű körtvélyesi tározójának gépjárművel történő megközelítésének rendje - írja a samorin.sk.

Január elsejétől csak külön engedéllyel lehet felhajtani a bősi vízerőmű tározójának egy részéhez!
Fotó: samorin.sk

A szemeti, a gútori és a somorjai X-Bionic Sphere-nél található felhajtókat gépjárművel csak érvényes, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi üzemegysége (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava) által kiadott engedély birtokában lehet az új évtől használni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a töltéshez vezető feljárókat lezáró sorompókat csak úgynevezett elektronikus kulccsal lehet majd felnyitni; a belépést kamerarendszer rögzíti.

Az engedélyek birtokosai kötelesek lesznek az engedély szöveges részében feltüntetett szabályokhoz tartani magukat. Megsértésük esetén az elektronikus rendszer az elektronikus kulcsot zárolja, az engedély pedig érvényét veszti.

Az érvényes horgászengedélyek tulajdonosai a Szlovák Horgászszövetség helyi alapszervezeteinél (a dénesdi és a somorjai alapszervezeteknél) kölcsönözhetik majd ki az elektronikus kulcsot.

A horgászszövetség helyi alapszervezetei a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal kötött szerződés értelmében meghatározott mennyiségű elektronikus kulccsal rendelkeznek majd, amelyek kikölcsönzéséről – a kikölcsönző személy elő- és utónevének, gépkocsija rendszámának, a kikölcsönzés és a visszaszolgáltatás dátumának és időpontjának feltüntetésével – kötelesek nyilvántartást vezetni. Az elektronikus kulcsokhoz való hozzáférés körülményeiről a horgászszövetség helyi szervezete dönt; alapvető feltétel, hogy azok a horgászszövetség valamennyi tagja számára elérhetők legyenek.

A horgász- és sportcsónakok és egyéb úszóművek, valamint a sportlétesítmények tulajdonosai a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi üzemegységénél kérvényezhetik az engedély kiadását. Az erre szolgáló, Žiadosť vo veci zabezpečenia prístupu k vodnej ploche űrlap a svp.sk oldalán érhető elA kérelem és a további kötelező okmányok (az úszómű-bizonyítvány, a gépjármű műszaki vizsgálati bizonyítványa és a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó meghatalmazás) leadását követően a kérelmező a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi üzemegységénél (Karloveská 2) veheti át az elektronikus kulcsot.

2019. január elsejétől az új elektronikus beléptetési rendszer próbaüzemben működik.


(samorin.sk)